Tåken letter

En åpning i tåken gav dramatiske effekter i kveldssolen