Far og datter på kveldstur

En tur til topps for å nye solnedgangen