Eg har 'an 🚡😋

Til minne om gamle Perle (og Bruse) 🚡