Den gamle banen

Pent bildet over byen med den gamle banen på opp/ ned